طـبـیـب دوّار

پاتوق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله الاعظم(عج)
طـبـیـب دوّار

پاتوق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله الاعظم(عج)
پاتوق دانشجویی طبیب دوار:
فضایی است صمیمی و دوستانه نه رسمی، که شما دانشجویان عزیز دانشگاه می توانید مطالب خود را در آن منتشر نمایید.
اما دو خواهش:
1- این پاتوق در صورتی با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد که شما دانشجویان عزیز تیم مدیریت پاتوق را یاری نموده و با مطالب جذاب خود پاتوق را به روز نمایید.
2- افزایش کیفیت پاتوق محقق نخواهد شد جز با نظرات ارزنده شما. پس ما را از نظرات خود محروم ندارید.
سامانه پیام کوتاه ما: 50001000501000
پست الکترونیکی: tabibedavvar@chmail.ir

گام باید محکم برداشته بشود

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

آرمان خواهی اولین فیضیه دانشجویی

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

عکس/ مد جدید دسته گل خواستگاری!

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

عامل ورود ایدز به ایران

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

یا صاحب الزمان

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

شیعه

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

سریع الحساب

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

داستان پند آموز

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

یک روز ملا نصر الدین برای تعمیر بام خانه خود مجبور شد، مصالح ساختمانی را بر پشت الاغ بگذارد و به بالای پشت بام ببرد. الاغ هم به سختی از پله ها  بالا رفت . ملا مصالح ساختمانی را از دوش الاغ برداشت و سپس الاغ را بطرف  پایین هدایت کرد. ملا نمی دانست که خر از پله بالا می رود، ولی به هیچ وجه از پله پایین نمی  آید. هر کاری کرد الاغ از پله پایین نیآمد. ملا الاغ را رها کرد و به خانه  آمد که استراحت کند. در همین موقع دید الاغ دارد روی پشت بام بالا و پایین  می پرد. وقتی که دوباره به پشت بام رفت، می خواست الاغ را آرام کند که دید  الاغ به هیچ وجه آرام نمی شود. برگشت. بعد از مدتی متوجه شد که سقف اتاق خراب شده و پاهای الاغ از سقف چوبی آویزان شده، و سرانجام الاغ از سقف به زمین افتاد و مرد! ملا نصر الدین با خود گفت لعنت بر من که نمی دانستم اگر خر به جایگاه رفیع و بالایی برسد هم آنجا را خراب می کند و هم خودش را از بین می برد.

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

سپاسگزار خدا باشیم

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

روزی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍنﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰند.
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻭ را ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰند ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻭ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ نمی شود.ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ، یک اسکناس 10 ﺩﻻﺭی به پایین می‌اندازد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ کند.
ﮐﺎﺭﮔﺮ 10 ﺩﻻﺭ ﺭا ﺑﺮمی‌دارد ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺶ می‌گذارد ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ کند مشغول کارش می‌شود.
ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ 50 ﺩﻻﺭ ﻣﯿﻔﺮستد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ کند پول را در جیبش می‌گذارد.ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺭا می‌اندازد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮ برخورد می‌کند.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ می‌کند ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ می‌کند ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ کارش را به او می‌گوید.

پی نوشت:ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ،
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﺭا ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ می‌فرستد ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﭙﺎﺱﮔزﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ..!!
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮمان می‌افتد ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﻭﯼ ﻣﯽﺁﻭﺭﯾﻢ.
بنابراین هر ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻣﺎﻥ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﺱگزاﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺑﯿﻔﺘﺪ .

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

آخر دنیا

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

محمودرضا حقیقتا حق مجاهده برای انقلاب را ادا کرد و رفت. بعد از شهادتش دوبار به محل کارش رفتم که بار دوم بچه‌ها مرا به اتاقی که محمودرضا کمد و مقداری وسایل شخصی در آن داشت بردند. محمودرضا روی کمدش این جمله از «آقا» را با فونت درشت چسبانده بود: «در جمهوری اسلامی هر جا که قرار گرفته اید همانجا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است.» حقیقتا این را بکار بسته بود
شهید محمود رضا بیضایی شهید مدافع حرم

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

سال 93 هم به پایان نزدیک شد

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

یادمان باشد ...

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

حواسمان باشد...

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

مگر ولی فقیه معصوم است؟؟!!!

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

دو راهی

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

یکی از دو راهیهای سخت زندگی وقتی است که

" بعد امتحان نمیدونی جزوتو پرت کنی بیرون یا نگه داری واسه ترم بعدی ! ! ! ! 

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

دکتر حسابی :

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

من  از این دنیا فقط اینو دریافتم که...
.
.

.
اونی که بیشتر می گفت "نمیدونم"، بیشتر میدونست!
.
اونی که "قویتر" بود، کمتر زور میگفت!
.
اونی که راحت تر میگفت "اشتباه کردم"، اعتماد به نفسش بالاتر بود!
.
اونی صداش آرومتر بود، حرفاش با نفوذتربود!
.
اونی که بیشتر "طنز"
میگفت، به زندگی جدی تر نگاه میکرد!

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

خوشا به سعادت این شهید بزرگوار...

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

آماده ایم...؟؟؟؟؟؟

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

آماده ایم...؟؟؟؟؟؟

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

پناهگاه‌هایتان را حاضر کنید

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار

محمد

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |

 • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار