طـبـیـب دوّار

پاتوق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله الاعظم(عج)
طـبـیـب دوّار

پاتوق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله الاعظم(عج)
پاتوق دانشجویی طبیب دوار:
فضایی است صمیمی و دوستانه نه رسمی، که شما دانشجویان عزیز دانشگاه می توانید مطالب خود را در آن منتشر نمایید.
اما دو خواهش:
1- این پاتوق در صورتی با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد که شما دانشجویان عزیز تیم مدیریت پاتوق را یاری نموده و با مطالب جذاب خود پاتوق را به روز نمایید.
2- افزایش کیفیت پاتوق محقق نخواهد شد جز با نظرات ارزنده شما. پس ما را از نظرات خود محروم ندارید.
سامانه پیام کوتاه ما: 50001000501000
پست الکترونیکی: tabibedavvar@chmail.ir

۱ مطلب با موضوع «دعا و مناجات» ثبت شده است

فقط برای خدا شیرین باش...

پاتوق دانشجویی طبیب دوّار |
عشق
فرهاد بودن و کوه کندن نمی خواهد...
                 تو فقط برای خدا شیرین باش
                         کوه ها و صخره ها خودشان تجلّی عشق می شوند...

"خدایا! کیست که شیرینى محبت تو را چشیده باشد و جز تو آهنگ دیگرى را بکند؟

و کیست که به مقام قرب تو انس گرفته باشد و درصدد روگرداندن از تو باشد؟

خدایا قرار ده ما را از زمره کسانى که

براى قرب و دوستیت برگزیده اى و براى عشق و محبتت خالصش گردانده ای...

و به طاعت خود سرگرمش ساختى و او را از بندگان شایسته ات گرداندى...

و براى مناجات خویش انتخابش کردى

و بُریدى از او هر چه را که موجب بُریدنش از تو گردد..."

فرازهایی از مناجات مشتاقین

  • پاتوق دانشجویی طبیب دوّار